Τι προσφέρουν οι πράσινες στέγες

green roof on a small house

Εκτός από την αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος, με τις Πράσινες Στέγες έχουμε οικολογικά, τεχνικά και οικονομικά οφέλη.

Οικολογικά Οφέλη

 • Μετριάζουν τις υψηλές θερμοκρασίες του αέρα στις πυκνοδομημένες αστικές περιοχές (τσιμεντουπόλεις.
  Οι πράσινες Στέγες δροσίζουν και υγραίνουν τον αέρα που μας περιβάλλει, δημιουργώντας έτσι ένα μικροκλίμα που έχει οφέλημη επίδραση στο άμεσο περιβάλλον μας.
 • Αποτελούν Φυσικό περιβάλλον βιαβίωσης ζώων και φυτών.
  Οι πράσινες Στέγες δημιουργούν βιοποικιλλότητα, ευνοούν την ανάπτυξη άγριας ζωής, όπως πουλιά, πεταλούδες , έντομα και τα βοηθούν να παραμείνουν στις κατοικημένες αστικές περιοχές.
 • Μείωση των επιπέδων σκόνης και καπνού.
  Η βλάστηση των πράσινων Στεγών βοηθάει στο φιλτράρισμα του αέρα από σωματίδια σκόνης και καπνού. Νιτρικά άλατα και άλλες
  αέριες μολύνσεις απορροφόνται από τον αέρα ,πέφτουν με τη βροχή και καταλήγουν στο χώμα.