• ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ
  • Design your home
  • EEEEEEEEEEEEE

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τον σχεδιασμό την κατασκευή και το κόστος του σπιτιού

ΤΕΕ - ΤΕΥΧΟΣ 1068- 07042016
-------------------------------------------

ΡΑΕ: Υπό εξέταση σχέδιο για μικρές ανεμογεννήτριες στο μοντέλο του net metering

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την τοποθέτηση μικρών ανεμογεννητριών, με ισχύ ως 50 kW σε κτίρια και σε άλλους χώρους, στο μοντέλο αυτοπαραγωγής των φωτοβολταϊκών στη στέγη, επεξεργάζεται σύμφωνα με πληροφορίες η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

wind web 160120

Πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να αποσαφηνιστούν τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τους όρους εγκατάστασης, όπως π.χ. η απόσταση από το ηλεκτρικό δίκτυο, η χωροθέτηση στις αστικές περιοχές κ.λπ., ενώ με την υπουργική απόφαση θα ρυθμίζεται επιπρόσθετα και η πιστοποίησή τους.

Ο νόμος του 2010 προσδιόριζε την εγγυημένη τιμή για τις μικρές ανεμογεννήτριες στα 250 ευρώ/ MW, τιμή που πρόκειται να επαναπροσδιοριστεί με βάση το νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΑΠΕ, ώστε οι μικρές ανεμογεννήτριας να λειτουργήσουν με το σύστημα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), όπως τα φωτοβολταϊκά, δηλαδή προς το σκοπό αυτοπαραγωγής.

Εν τω μεταξύ έχει ανασταλεί κάθε επενδυτική δραστηριότητα, παρότι υπάρχει σημαντικό επενδυτικό και εμπορικό ενδιαφέρον στην αγορά και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη δαπανηθεί σημαντικά ποσά (εγκατάσταση ιστού, διαδικασία αδειοδότησης κλπ).

Με βάση τον παλαιό νόμο έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ περί τις 1.000 αιτήσεις για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών, οι οποίες και θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα όταν τεθεί σε ισχύ η νέα υπουργική απόφαση και αν βέβαια οι αιτούντες εξακολουθούν να ενδιαφέρονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη νομοθετική ρύθμιση για τις μικρές ανεμογεννήτριες έγινε με τον νόμο 3851/2010. Στη συνέχεια το Ειδικό Πρόγραμμα ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών (μΑΓ) νομοθετήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Νόμου 4203/2013. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη διάταξη, το Ειδικό Πρόγραμμα θα ρυθμίζει όλα τα εκκρεμή θεσμικά ζητήματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία των μΑΓ καθώς και τα οικονομικά κίνητρα (τιμολόγηση παραγόμενης ενέργειας, δυνατότητα συμψηφισμού), ενώ η προθεσμία έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ορίζεται στο νόμο ως τις 30.06.2014.

Key Features

Key Features

Gantry 5 is packed full of features created to empower the development of designs into fully functional layouts with the absolute minimum effort and fuss

Υπολόγισε τους χώρους

Gantry 5 leverages the power of Twig to make creating powerful, dynamic themes quick and easy.

Layout Manager

Drag-and-drop functionality gives you the power to place content blocks, resize them, and configure their unique settings in seconds.

Particles System

Create, configure, and manage content blocks as well as special features and functionality with the powerful particle system.

Key Feature module

gggggggggggg kkkkkkkkkkkkkkkk FFFFFFFFFFFFFFFF

Σχεδίασε τους χώρους

housew within green

koufomata wind_pilio2_6080
Κουφωματα

Gantry 5 is packed full of features created to empower the development of designs into fully functional layouts with the absolute minimum effort and fuss

Υπολόγησε τις ανάγκες

Υπολόγησε τους χώρους που θα χρειαστείς

Οικόπεδο

Επιλογή οικοπέδου

Drag-and-drop functionality gives you the power to place content blocks, resize them, and configure their unique settings in seconds.