Συνεργεία - Υλικά

green roof on top of apartments
green roof on top of apartments

Οι πόλεις που ζούμε γίνονται συνεχώς μεγαλύτερες και πιο πυκνοδομημένες. Το φυσικό πράσινο, (γρασίδι, θάμνοι, δένδρα ), συνέχεια μειώνεται και τη θέση του παίρνει το μπετό και η άσφαλτος. Η απώλεια πράσινου φυσικού περιβάλλοντος επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες της ζωής μας και την οικολογική ισοροπία της γης.

green roof on top of small house
green roof on top of small house

Χρειαζόμαστε νέους τρόπους να αντικαταστήσουμε το χαμένο φυσικό πράσινο. Ενας από τους τρόπους που μπορούμε να το κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε 'Πράσινες Στέγες" ( "Green Roofs" ) Υπάρχουν εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα στεγών που μπορούν να μετατραπούν σε πράσινες φυτεμένες επιφάνειες.

Οι πόλεις