Συνεργεία - Υλικά

 

tilestone200 l

Το δάπεδο είναι κυρίαρχο στοιχείο κάθε χώρου ,έρχεται σε διαρκή και άμεση επαφή με τους χρήστες και παίζει σημαντικό ρόλλο στην διαμόρφωση και την κατασκευή των χώρων τόσο για την σωστή λειτουργία τους όσο και για την εμφανισή τους.

Το δάπεδο πρέπει να αντέχει τις καταπονήσεις από τα μόνιμα και κινητά αντικείμενα του χώρου, από τις τριβές και τις πτώσεις αντικειμένων, να μην είναι ολισθηρό, να αντέχει την ρύπανση και στην χρήση χημικών ουσιών, να αντέχει στον χρόνο ,να επιδέχεται συντήρηση κλπ.

Συγχρόνως πρέπει να ικανοποιεί την αισθητική των ανθρώπων που μένουν και κινούνται στον χώρο αυτον, να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας, θερμομόνωση, ηχομόνωση ,άνεση κλπ.

Για την κατασκευή των δαπέδων ενός χώρου διατίθεται μία πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών με σημαντικές διαφορές τιμής και με διαφορετικές ιδιότητες και αντοχές, μεταξύ αυτών των υλικών πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επιλέξουν ένα είδος δαπέδου που θα καλύψει τις αισθητικές απαιτήσεις αλλά και χρήσεις κάθε χώρου,μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού δαπάνης του έργου.