Σύστημα Ελέγχου Φωτισμού -Lighting System Control

Ο τεχνητός φωτισμός είναι απαραίτητος για να δημιουργεί το κατάλληλο ορατό περιβάλλον στους χώρους που ζούμε,εργαζόμαστε η ασκούμε άλλες δραστηριότητες, όπου και όταν δεν επαρκεί ο φυσικός φωτισμός.

Σε ειδικούς χώρους όπως σε χώρους ψυχαγωγίας, ο φωτισμός χρειάζεται για να δημιουργεί ένα ιδιαίτερο δραματικό η δυναμικό περιβάλλον.

Το σύστημα φωτισμού είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στα κτίρια, μετά από το σύστημα κλιματισμού στα κτίρια γραφείων και στα εμπορικά κέντρα.

Η ενεργειακή αποτελεσματξκότητα του συστήματος φωτισμού και η ποιότητα του ορατού περιβάλλοντος που προσφέρουν εξαρτώνται από την επιλογή των λαμπτήρων των φωτιστικών και των εξαρτημάτων που τα συνοδέυουν, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και το σύστημα ελέγχου.