Θα βρειτε πληροφοριες για το πως θα
σχεδιάσετε και αποκτήσετε την κατοικια σας.

 • koufomata wind_pilio2_6080
  Αποκτηση
  Κατοικιας
 • dapeda tilestone-1_6080
  Οικοπεδο
 • fotismos theater_lighting_6080
  Σχεδιασμος
 • chromata colorimage1_6080
  Τυποι
  κατοικιων
 • roofs green_housenew1_6080
  Τυποι
  κατοικιων

Οδηγός αγοράς οικοπέδου

architect desk

Αφού έχετε κάνει την επιλογή του οικοπέδου λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ανάγκες σας, τις επιθυμίες σας και τις οικονιμικές σας δυνατότητες ,τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για την αγορά του οικοπέδου είναι τα εξής:

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο για να ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου.
 2. Ανάθεση σε αρχιτέκτονα - μηχανικό για να ελέγξει εάν το αγροτεμάχιο ή οικόπεδο μπορεί να οικοδομηθεί και για να συντάξει το τοπογραφικό σχέδιο.
 3. Σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων (αγοραστή / πωλητή), ώστε να αποσυρθεί το ακίνητο από την αγορά.
 4. Επιλογή συμβολαιογράφου, εύρεση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και ορισμός ημερομηνίας του τελικού συμβολαίου.

Έξοδα για αγοροπωλησία ακινήτου

money on table

Τα έξοδα για την αγοραπωλησία του ακινήτου σας, είναι:

 1. Αμοιβή Μηχανικού (πωλητής): Για τον έλεγχο των όρων δόμησης του οικοπέδου και την σύνταξη τοπογραφικού σχεδίου. Δεν υπάρχει καθωρισμένη ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή και ορίζεται κατά περίπτωση.
 2. Αμοιβή δικηγόρου: Υπάρχει ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή στον κώδικα περί δικηγόρων. Η αμοιβή καταβάλλεται αυθημερών κατά την υπογραφή του συμβολαίου και αποδίδεται στο δικηγορικό σύλλογο. Επιπλέον των ανωτέρω θα πληρώσετε για έξοδα ελέγχου των τίτλων και έξοδα μετεγγραφής στο υποθηκοφυλακείο.
 3. Αμοιβή συμβολαιογράφου: (Αγοραστής) Για την αγορά ακινήτου θα πληρώσετε 1,20% της αναγραφόμενης αξίας στο συμβόλαιο σας.
 4. Αμοιβή κτηματομεσίτη: Για αγορά ή πώληση του ακινήτου σας θα πληρώσετε περίπου 2% επί της τελικής συμφωνημένης τιμής. Η πληρωμή του κτηματομεσίτη γίνεται με την υπογραφή οριστικού συμβολαίου ή κατά το ήμισυ με την υπογραφή του προσυμφώνου.
 5. Φορολογικές επιβαρύνσεις : Φόρος Μεταβίβασης (ΦΜΑ) ή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος (ΦΑΥ)

Προσοχή: Συνεργαστείτε μόνο με τα νόμιμα κτηματομεσιτικά γραφεία που ελέγχονται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και τον σύλλογο κτηματομεσιτών της περιοχής για αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων. Μην υπογράφετε περισσότερες από μία εντολές για το ίδιο ακίνητο.