• ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ
  • Design your home
  • EEEEEEEEEEEEE

Here you will find information for design the construction and the cost of the house

Design & Construction
eisod 3d 240160
Learn how to  Design and Construct a House

Welcome to the homeconstruction.gr website, here you will learn useful things, how to Design and Build a home, starting from the kind of home you want, the necessary spaces you need, and you will define the specific rooms.

Here you will find information on the design, construction and cost of the house you want to buy.

Step by Step Design a House

My Project - Design a House

My Project - Design a House is a step by step tutorial, to design a house using the tools provided by the AutoCAD Architecture software.

Step by Step Design a House ..more

Construct a House

Within these tutorials, to construct a building.

    You will learn how to:
  • Create walls
  • Create slabs
  • Place Doors and Windows
  • Create Stairs
  • .. and much more!

Construction

Thank you for visiting our web site. We hope you find it useful, and it will help you to learn how to design and construct a building. We welcome your comments and comments regarding the contents of this site. Please forward your opinions, questions and comments to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Κατασκευάστε την Κατοικία σας

Κατασκευάστε την Κατοικία σας

Gantry 5 is packed full of features created to empower the development of designs into fully functional layouts with the absolute minimum effort and fuss

Σχεδιάστε τους χώρους

Gantry 5 leverages the power of Twig to make creating powerful, dynamic themes quick and easy.

Σχεδιάστε τους χώρους

Drag-and-drop functionality gives you the power to place content blocks, resize them, and configure ...

Σχεδιάστε τους χώρους

Create, configure, and manage content blocks as well as special features and functionality ....

Αποκτήστε την Κατοικία σας

Σχεδιάστε τους χώρους

Τι πρέπει να γνωρίζω για να αποφασίσω: Τι είδος κατοικίας θέλω? - Διαμέρισμα? -Μονοκατοικία? -Κύρια κατοικία? -Εξοχική κατοικία?

Υπολογίστε τις ανάγκες σας

Επιλέξτε τους ορόφους και τους χώρους που επιθυμείτε να έχετε σε κάθε όροφο, κατόπιν συνεχίστε στους επόμενους ορόφους.....

Επιλογή Οικοπέδου

Κάντε την επιλογή του οικοπέδου λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ανάγκες σας, τις επιθυμίες σας και τις οικονομικές σας δυνατότητες ....